Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapiassa ajattelutapa on usein ratkaisukeskeinen. Terapian tavoite on vahvistaa selviytymistaitoja. Keskusteluissa keskitytään tulevaisuuteen menneisyyttä väheksymättä. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja siksi ratkaisutkin ovat aina yksilöllisiä asiakkaan tilanteen ja toimintatavat huomioon ottaen.

Lyhytterapiassa pyritään saamaan selville, miten asiakas itse mieltää ongelmansa tai mitä keinoja hän uskoo tilanteen ratkaisemiseksi tarvitsevansa. Tärkeintä on asiakkaan muutostoiveiden mukainen työskentely, toiveikkuuden vahvistaminen sekä lisätä asiakkaan kykyä löytää uusia keinoja ja toimintatapoja ongelmiensa ratkaisemiseksi. Eteneminen voi tapahtua pienin askelin asiakasta tukien ja huomioiden jokainen pienikin myönteinen muutos  aikaisempaan toimintatapaan nähden.

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapialla tarkoitetaan yleensä terapiaa, jossa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin.

https://vaestoliitonterapia.fi/ratkaisukeskeinen-lyhytterapia/

Ota yhteyttä