Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

on syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta soveltuu terapiaan, kuntouttavaan toimintaan, oppimiseen, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matalan kynnyksen terveyttä tukeviin palveluihin.

 

Usein hevosavusteista kuntouttavaa toimintaa hyödynnetään lastensuojelussa tai nuorisotyössä elämänhallinnan parantamiseksi. Hevostoiminnalla voidaan tukea perheiden hyvinvointia ja pienentää kodin ulkopuolisen sijoituksen riskiä. Hevostoiminnan menetelmät sopivat myös oppimisen tukemiseen ja sosiaalisten taitojen parantamiseen.

Lähde: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ry 2024.

 

 

Ota yhteyttä