Noora Huuskonen

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja (SPHT®). Opiskelen tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, koulutus sisältää 30 op. psykoterapeuttiset valmiudet -opintoja.

Työkokemukseni on karttunut vuodesta 2018 alkaen lastensuojelun piirissä, missä olen tehnyt intensiivisesti yhteistyötä sekä perheen aikuisten että lapsien kanssa ja pyrkinyt siten yhdessä ratkaisemaan perheen haasteita. 

Ensiarvoisen tärkeää minulle on kohdata asiakas arvostavasti ja lämpimästi.

Terapiamaalla

-idea syntyi omasta kokemuksesta, kun muutimme kaupungin vilinästä maaseudun rauhaan. Luonto, maalaismaisema ja eläinten hoivaava voima rentouttivat omaa mieltä ja tukivat huomattavasti omaa hyvinvointia.

Mikä siis loisi paremman maaperän terapeuttiseen, kuntouttavaan ja virkistävään toimintaan. Siitä kaikesta on Terapiamaalla kyse. 

Pääset tutustumaan ihaniin ja kiltteihin eläimiin, kuten lampaisiin, koiraan, kissoihin ja hevosiin. Hevosavusteinen toiminta toteutetaan yhteistyössä AiKa-tallin kanssa. 

Miksi eläimet terapiatyössä?

Tavallisesti ihmiset kokevat eläimen tarjoavan erityisen suurta ja hyväksyvää myötätuntoa ja lohtua. On helpompaa olla läsnä sekä havaita omat kokemukset ja kipeät tunteet, kun kokee olevansa riittävän turvassa ja hyväksytty. Jotta ihminen voi taas oppia ja muuttua, on riittävä turvallisuudentunne välttämätöntä. Pelkäävä tai puolustautuva ihminen käyttää voimavaransa pakenemiseen tai taisteluun, ei uusien asioiden oppimiseen. Eläimen kosketus ja sen hoivaaminen auttavat myös ihmistä keskittymään hetkeen silloin, kun keho ja mieli käyvät ylikierroksilla tai ovat uupuneen alivirittyneisyyden tilassa.

Lähde: Eläinten hoivassa. Anna-Kaisa Pitkänen, 2023.

Luonnon hoitava voima

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että luonto vaikuttaa vahvasti kaiken ikäisten ihmisten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Aivojen alpha-aallot lisäävät serotoniini-välittäjäaineen tuotantoa keskushermostossa ja lisäävät siten mielihyvän tunnetta. On huomattu, että esimerkiksi ahdistus on yhteydessä aivojen mataliin alpha-aaltoihin. Pelkästään luontomaiseman katselun on todettu lisäävän alpha-aaltoja aivoissa, mikä puolestaan selittää sitä, miksi luonnossa liikkuvilla ihmisillä on todettu vähemmän masennusoireita.

Lähde: Vihreä hoiva ja voima. Mervi Juusola, 2016.

Puutarhanhoidon terapeuttiset vaikutukset

Euroopassa oli jo keskiajalla luostareissa, sairaaloissa, orpokodeissa ja vankiloissa ruoan tuottamiseen yhdistyviä hyötypuutarhoja ja mieltä hoitavia esteettisiä puutarhoja. 1900-luvun alkuun mennessä puutarhanhoito oli jo vakiintunut osaksi amerikkalaista psykiatrista laitoshoitoa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1918 Yhdysvaltojen armeija hoiti puutarhaohjelmalla sotaveteraanien posttraumaattista stressireaktiota. Puutarhaterapian avulla opittiin vuosien saatossa vahvistamaan muistin toimintaa, kognitiivisia ja motorisia taitoja, oman toiminnan ohjausta, sosiaalisia taitoja, vastuunkantoa ja ongelmanratkaisua. 

Lähde: Vihreä hoiva ja voima. A. Suomi & M. Juusola 2016.

Ota yhteyttä